CASTA/Kassenbouw:
rekenwonder voor ontwerp van kassen

De Nederlandse glastuinbouw is wereldwijd bijzonder succesvol. Een belangrijke reden voor dat succes is het uiterst efficiŽnte ontwerp van de constructie van kassen. Het overgrote merendeel van kassen met glazen omhulling is ontworpen met behulp van CASTA/Kassenbouw, een programma dat is ontwikkeld door TNO in samenwerking met bedrijven uit de sector. Ook buitenlandse kassenbouwers maken steeds meer gebruik van CASTA/Kassenbouw.

https://www.tno.nl/images/shared/markten/casta_240.jpg

Het ontwerpprogramma is in gebruik sinds 1989. De introductie van CASTA/Kassenbouw zorgde er mede voor, dat de schaalvergroting van de Nederlandse kassen zich in snel tempo kon voltrekken. Kassenbouwers kunnen met het programma efficiŽnt maatwerk leveren bij het berekenen van de onderbouw van Venlokassen en andere typen kassen. TNOíer Hans 't Hart: "Het programma biedt inzicht in de consequenties van de verschillende alternatieven. De constructie wordt economisch aantrekkelijk en zo licht als mogelijk is zonder dat de constructieve veiligheid in het geding komt. De controleberekeningen zijn conform de kassenbouwnorm NEN 3859 en het Bouwbesluit. CASTA/Kassenbouw kan ook overweg met buitenlandse bouwnormen."

 

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de beschikbare modules van CASTA/Kassenbouw contact op met
Stichting Hortivation. Daar vindt u ook de actuele lijst met gebruikers.